Migration senareläggs

Migrationen av Wp blir något fördröjt, den Dell PE T20 som jag tänkt lägga den på byts ut till enPE 2850 istället, men har den ej först nästa vecka:)

pw2080