Vikten av Backup….

oops När backup behövs men inte finns önskar jag ibland att det gick att skylla på någon annan än det faktum att jag inte har någon än mig själv att skylla: Skulle ju migrera idag, så tänkte även sätta upp några av diskarna i serven till Raid, men dum som jag var råkar jag medta den disken mitt OS ligger på, mindre smart eftersom den Acronis-backupen jag tänkte göra typ idag, inte hade gjort så det blir en stor kaffe och en sen natt. När jag ändå är igång och skriver om backup så kan vi titta lite på det ämnet. Varför skall jag ha backup? Det kan låta som en dum fråga, ”alla vet ju varför man har backup”, men vilka scenarion är vanliga?,

  • Förlorad data orsakat av oavsiktlig radering från användare
  • Förlorad data orsakad av diskfel / krasch
  • Förlorad data orsakad virus / hacker
  • Brand
  • VattenskadorBackup är bland det viktigaste, tänk dig att en filserver går sönder helt och hållet på ett företag, alla rapporter osv går förlorad. Vad många glömmer är att din backup även den måste backas upp. Det är att rekommendera att spara backupen på flera olika medier.( glöm inte att skydda även dem mot brand osv) Lagringsmedia:
  • Band – data sparas på en slaggs kassettband
  • NAS / SAN – En enhet som kopplas mot nätverket och är en liten låda med ett antal hårddiskar (oftast i en raid)
  • Dedikerad hårddisk / diskar (Det går att använda en partition, men inte att rekommendera eftersom data  ju går förlorad om den disken skulle gå sönder) Att spara alla filer är en sak, den andra är våra system, där enbart system backas upp och inte användares filer osv. Det finns massa olika program för backup i alla möjliga prisklasser, tex Acronis eller Windows egen ”Windows Server Backup”. I dessa program kan det preciseras vilka filer och vart dessa skall kopieras och även skapa scheman för vilken tid och dag backup skall göra, att göra det nattetid är att fördra då det oftast inte är någon större trafik på serven då.En ”SytemState” backup bör göras med jämna mellanrum, efter och innan installation och konfiguration av tjänster och funktioner. SystemState avbildar hela servens OS och register, som det ser ut för stunden, en ögonblicksbild. Jag brukar kölra detta direkt efter ny installation av serverns os när allting fungerar som det skall och grundläggande funktioner så som DNS osv. Sedan görs en ”Full Server backup” vilket gör som namnet antyder en backup av ALLT.

back